جلسه هم اندیشی و دیدار با مسئولین به میزبانی استارت آپ عکاس و آقای بهشتیان رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران قزوین و‌ با حضور روسای اتحادیه عکاسان مراکز استانها در اتاق اصناف قزوین با موضوع مشکلات صنفی عکاسان بخصوص پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان برگزار شد . در این جلسه دکتر زندی دبیر هیأت عالی نظارت و رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و آقای محمدی ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، آقای قاسمی دادستان محترم قزوین و آقایان نظری، گل گواهی مسئولین وزارت صمت از جمله مدعودین این اجلاس بودند.

سخنران پیش از دستور آقایان یاوری رئیس اتحادیه تهران، مومن از اتحادیه اهواز، آقای رستمی از قزوین و بهشتیان میزبان اجلاس به ترتیب مشکلات صنفی عکاسان و چگونگی تداخلات ادارات دولتی را در این صنف بیان نمودند.

در این اجلاس دکتر محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پاسخ به عکاسان گفت : دولت باید چالاک و کوچک و فقط کارش حمایت، نظارت و هدایت باشد که متأسفانه الان کارش دخالت است، که ثمره آن عکسهای بی کیفتی است که روی کارتهای ملی گرفته می شود و‌ هویت و‌ هنر یک کشور را زیر سوال می برد و از آن طرف عکاسی که ۵۷ سال سابقه کار دارد را مجبور به تعطیلی می کند .

دکتر محمدی افزود ، نامه ای را که روسای محترم اتحادیه ها امضاء کرده اند به همراه سایر مدارک، مستندات و مکاتبات را در اختیار اینجانب قرار داده تا در اولین فرصت، اعضای هیأت دولت را به این کمیسیون دعوت، تا بر اساس اصل نود به امور عکاسان رسیدگی شود.

در ادامه دکتر دکتر زندی دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی با تأکید بر اینکه این وزارتخانه موضوع عکاسان را در دستور کار خود دارد گفت : از روسای اتحادیه ها تقاضا داریم در کوتاه ترین زمان، از بین خودشان افرادی را به عنوان نماینده انتخاب و معرفی کنند تا بتوان ظرف مدت یک ماه آینده، جلسات مکرری را با اداره محترم اماکن، فرماندهی ناجا، اتاق اصناف ایران برگزار کنیم .

وی افزود : ما به عنوان دبیرخانه هیأت عالی نظارت از نمایندگان صنف عکاسان درخواست می کنیم با دستگاهایی که با آنان اختلاف دارند،موارد را با مدارک و مستندات به این اداره انتقال داده، تا پس از دعوت با حضور نمایندگان عکاس مذاکره کنیم.

۹۸/۰۷/۲۱